Selecteer een pagina

Update Arbeidsmarkt De Kempen september 2022 via link.

Een update die:

– Inzicht geeft in de ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt in de Kempen

– Overzicht geeft van belangrijke voor u gewijzigde wet- en regelgeving.

– Inzicht geeft van de activiteiten op het Werkplein De Kempen van de afgelopen maanden.

– Laat zien wat de ervaring was van de alweer 18e KempenBuddy.

– Een inspirerend voorbeeld van anders denken geeft waarbij iemand met een afstand tot de

arbeidsmarkt een succesvolle kans heeft gekregen

– Uitnodigt om deel te nemen aan een inclusief congres op 24-11

– Laat zien hoe onze partner het Leerwerkloket Zuidoost-Brabant u informeert over ‘Leven Lang

Ontwikkelen’