Selecteer een pagina

Provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gaan samen onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de doorstroming, lange wachttijden en veiligheid op de provinciale weg van Reusel naar Hapert te verbeteren. In 2020 staat groot onderhoud gepland en de komende periode worden alle mogelijke oplossingen in kaart gebracht.

Daarnaast werken de gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel samen aan een extra ontsluiting voor bedrijventerreinen Kleine Hoeven en De Sleutel. De ondernemersverenigingen van beide gemeenten en belanghebbenden worden komende maanden betrokken bij de verdere planvorming.