Selecteer een pagina

De ondernemersbezoeken voor 2018 zitten er bij de meeste subgroepen weer op. Met de groepscoördinatoren is overleg geweest en zijn de ervaringen en de mogelijke verbeterpunten geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat het geheel goed loopt, maar dat er, al een paar jaar, veel overlap zit in eerdere bezoeken aan bekende bedrijven. Daardoor is het voor mij ook moeilijk om evenwichtig samengestelde groepen te formeren (mix van productiebedrijf, handel, dienstverlener e.d. in iedere groep). We hebben daarom besloten om deze zeer succesvolle activiteit, welke al 10 jaar loopt (sinds 2008), even op “on hold” te zetten.

In de toekomst gaan we de “draad weer op pakken” om deze Ondernemersbezoeken in de huidige (of een vernieuwde) opzet weer met elkaar vorm geven. Een “time out” nemen om te verbeteren / vernieuwen is sowieso een keer goed wat mij betreft.

Tot zover de status voor wat betreft deze Kempische Ondernemersactiviteit. Voor 2019 volgt er dus geen uitvraag tot deelname.

Dank aan allen voor de deelname en het enthousiasme de afgelopen jaren.

Will Daniëls

Coördinator Ondernemersbezoeken De Kempen

Zie originele bron: https://www.bergeijkseondernemersclub.nl/ondernemersbezoeken-de-kempen-stopt-voorlopig/