Selecteer een pagina

Openbare truckparking aan de Savoor

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een openbare truckparking aan te leggen op bedrijventerrein Kleine Hoeven. De parking kan vanaf 1 november in gebruik worden genomen.
In de kernen van de gemeente geldt een parkeerverbod voor vrachtwagens. Ook op het bedrijventerrein is parkeren op de openbare weg niet toegestaan. Door de realisatie van een openbare truckparking, kunnen vrachtwagens tijdelijk van de weg af, bijvoorbeeld als zij wachten op laden en lossen bij een bedrijf of wan-neer de chauffeur toe is aan een verplichte rustpauze. Overnachten op de parking is niet toegestaan. Daar-naast gelden er een aantal gebruiksregels die zijn aangeduid bij de parking. De parking is gelegen aan de Savoor en biedt ruimte voor circa 15 vrachtwagens.

Tijdelijk gronddepot Postelsedijk

Ten zuiden van bedrijventerein Kleine Hoeven is een tijdelijk gronddepot ingericht door aannemersbedrijf Roos Groep. Roos Groep werkt aan de vernieuwing van de Postelsedijk. Het gronddepot wordt gebruikt om tijdens de werkzaamheden grond op te slaan. Deze grond wordt hergebruikt bij de Postelsedijk. Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Postelsedijk: www.postelsedijk.nl/planning.

Sloop Hamelendijk 1

De woning aan de Hamelendijk 1 te Reusel wordt gesloopt. De gemeente heeft de kavel gekocht omdat de locatie onderdeel is van bedrijventerrein Kleine Hoeven. Na de sloop wordt de kavel te koop aangeboden voor de nieuwbouw van een bedrijf. De zichtkavel nabij de rotonde heeft een oppervlakte van 3.645m² en heeft een bedrijfsbestemming. De kavel wordt bouwrijp opgeleverd. Meer informatie over de verkaveling via www.kleinehoeven.nl/kaveluitgifte.