Selecteer een pagina

Tijdens de ‘zomerborrel’ introduceerde Jos Wijnen (mobiliteitsmakelaar de Kempen) het project

de mobiliteitsscan woon-werk van uw medewerkers” aan de leden van de OVBRM.

De aanleiding voor deze scan:

 • Vermindering van de belasting N284,
 • Verhogen van de fietsveiligheid,
 • Verhogen van de gezondheid werknemers waardoor vermindering verzuim.

 

Met deze scan krijgen we inzicht voor de individuele ondernemingen en collectief voor alle ondernemers binnen Reusel-De Mierden samen én met voorrang voor de Kleine Hoeven.

Inzicht d.m.v. data is van belang om de wensen en belangen te onderbouwen richting mogelijke verbeteringen!

Op maandag 19 september kwam een kleine betrokken groep ondernemers bij elkaar bij

Huijbregts Infra B.V. aan de Postelsedijk te Reusel. Jos Wijnen deelde met hen de eerste resultaten en deelnemers gaven input op de vervolgstappen.

Enkele eerste uitkomsten o.b.v. data aangeleverde bedrijven:

 • 452 medewerkers verdeeld over 30 bedrijven
 • Gemiddelde woon-werkafstand 15,4 KM
 • Huidig reisgedrag 72% auto – 28% fiets – 0,0 % OV
 • Voorbeeld: actief mobiliteitsbeleid voor de fiets tot 10 km:

 

 

 

  • Potentie van ruim 100 tot ….  extra fietsers
  • Afname van 315 autoritten per dag
  • Afname van 211 verzuimdagen per jaar

Wanneer we de data veralgemeniseren naar alle bedrijven zullen de aantallen nog stijgen. Dit geeft een goed beeld van de grote potentie, die actief mobiliteitsbeleid kan bieden voor bereikbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit.

De vervolgstappen:

 • Uitwerken van het ambitiedocument (wat willen we bereiken)
 • Uitwerken Quick Wins (hoe kunnen we dat bereiken)
  • E-bike probeerpool staat ter beschikking
  • Samenrijd-app (carpool) introduceren
 • Volgende mobiliteitstafel wordt gepland in november 2022

Heeft u nog niet deelgenomen aan de scan en wil je dat alsnog? Of heeft u vragen c.q. aanvullingen? Laat het ons weten via Jos Wijnen jos.wijnen@brainportbereikbaar.nl  06–15274919