Selecteer een pagina

Summa is voornemens om in de Kempen een  duurzaam samenwerkingsprogramma  onderwijs – werkgevers – overheid te realiseren voor kwetsbare doelgroepen. Er zijn veel initiatieven en organisaties actief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Helaas staan nog veel mensen langs de kant of hoppen zij van tijdelijke baan naar uitkering naar tijdelijke baan. Summa gaat maatwerkscholing inzetten met als doel de tekorten op de nu krappe arbeidsmarkt in kansrijke (groei)sectoren en krapteberoepen op te helpen lossen en alle werkzoekenden en specifiek ook kwetsbaren op de arbeidsmarkt een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Daarom is men op zoek naar bedrijven:
– 15 intrinsiek gemotiveerde bedrijven uit de sector Techniek en Logistiek

– met betaalde (leerwerk)banen: deelnemers werken met praktijkbegeleiding

– die meedenken in onderwijs ontwerp voor de toekomst


Wat krijgt u er voor terug:
– gemotiveerde en schoolbare (potentiële) vakkrachten

– een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

– invulling van participatiewet en/of SROI-verplichting

– werving & selectie wordt uit handen genomen

– inhoud opleiding aangepast aan uw bedrijf/bedrijven

– ontzorging voor uw praktijkbegeleiders

– landelijke subsidiemogelijkheden


Heeft u interesse? Meld u dan uiterlijk 18 oktober aan bij KOP! Een eerste informatieve bijeenkomst staat gepland op dinsdag 30 oktober van 15.45 uur tot 17.45 uur, bij Bruns (Riethovensedijk 20, Bergeijk). Aanmelden via marja@hetkop.nl