Selecteer een pagina

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check op onderstaande websites wat de mogelijkheden zijn:

  • Voor algemene vragen voor ondernemers en een toelichting op de huidige vier landelijke ondernemersregelingen: www.kvk.nl/coronaloket

Binnenkort volgen waarschijnlijk aanvullende regelingen van het Rijk. Houdt daarvoor bovengenoemde websites in de gaten.