Selecteer een pagina

Zoals u weet, heeft het bestuur van de OVBRM twee maal per jaar een overleg met de gemeente Reusel-De Mierden (Wethouder EZ en betrokken ambtenaren).
In november staat het volgende overleg gepland en een aantal punten staan al op de agenda.
Heeft u als lid een onderwerp waarvan u graag heeft dat uw bestuur dit bespreekt met de gemeente, geef dit dan door aan het secretariaat?
Het bestuur komt op voor het algemeen belang van ondernemend Reusel-De Mierden!

Met vriendelijke groet,    

Marja de Bruin  |  Secretariaat