Selecteer een pagina

Sinds 2008 is voor ondernemers van IGE de zeer succesvolle activiteit ‘Ondernemersbezoeken’ georganiseerd.

Vanaf 2015 zijn deze bijeenkomsten ook toegankelijk voor OVBRM, IGE, OBGB, POB – BOC & OIC  lidbedrijven.

In 2018 hebben 52 enthousiaste ondernemers deelgenomen. 

Er worden groepen samengesteld uit zo’n 6 of 7 leden, die elkaars bedrijven bezoeken (frequentie 1 x per 6-8 weken, tijdstip van 17.00u tot 19.00u, in principe op maandagavond, maar per groep uiteindelijk zelf te bepalen). De doelstelling is om elkaar te leren kennen en als collega ondernemers op collegiale (waar gewenst vertrouwelijke) wijze informatie uit te wisselen en/of thema’s te bespreken.

In september 2019 wordt gestart met een nieuwe ronden en IGE neemt de algemene coördinatie van deze activiteit voor haar rekening.

Interesse in deelname? Stuur dan een mail naar secretariaat@industriegroepeersel.nl (met een cc naar info@ovbrm.nl) voor 1 september a.s..

Klik hier voor meer informatie.