Selecteer een pagina

Het Brainport Ondernemers Prijzen Event vindt plaats op donderdag 30 mei a.s. in het Van der Valk Hotel Eindhoven. Brainport Ondernemers Prijzen (BOP) zijn eervolle erkenningen die worden toegekend aan succesvolle ondernemers en organisaties in de dynamische regio van Brainport Eindhoven. Vanuit OVBRM is Faes Group voogedragen voor de ‘Brainport Ondernemers Prijs’ en Peeters voor de ‘ASML Young Makers Award’.

Deze prestigieuze prijzen zijn bedoeld als een krachtige waardering voor ondernemerschap, innovatie en de aanzienlijke economische en maatschappelijke impact die deze visionaire leiders hebben in de regio. Daarbij zijn duurzame en sociale betrokkenheid vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Veel succes voor onze ondernemers!