Selecteer een pagina

ISK is op 1 januari 2022 een samenwerking aangegaan met VerzuimSupport Brabant, dé verzuimbegeleidingsdienst van de Kempen. De huidige lidbedrijven konden via ISK al kiezen voor een arbodienst die de vangnetregeling aanbiedt (ArboNed). Door de samenwerking met VerzuimSupport Brabant kunnen leden nu ook opteren voor de maatwerkregeling, oftewel het ‘eigen regie-model’.
Zoals de naam al aangeeft, kan de werkgever hierbij zélf de regie houden bij de begeleiding van zieke werknemers. Uiteraard voldoet de werkgever met het eigen regie-model aan alle verplichtingen die op grond van de wet gesteld worden. VerzuimSupport Brabant ontzorgt en helpt werkgevers bij het adequaat uitvoeren van alle arbotaken en regels. De samenwerking tussen ISK en VerzuimSupport Brabant biedt zéér interessante voordelen voor de ISK-lidbedrijven. Nieuwe leden betalen geen aansluitkosten, krijgen korting op keuringen én de verzuimsoftware wordt gratis ingericht. Tot slot kunnen nieuwe leden kosteloos een opleiding tot preventiemedewerker volgen. Lees hier (https://www.iskempen.nl/public/files/ISK%20VerzuimSupport%20Brabant%20Def(1).pdf ) meer over het aanbod.